Bestyrelsen

TSKs bestyrelse

Klubbens daglige ledelse er bestyrelsen, der også repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består for tiden af 10 medlemmer:

 

1 formand 

1 næstformand 

1 kasserer

6 bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kassereren og de 4 andre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

 

Valgene gælder for 2 år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling med hensyn til næstformand. Hvert år i første kvartal afholdes generalforsamling. Forslag til dagsordenen skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Dagsordenen bliver ophængt i klublokalet 8 dage før generalforsamlingen. Der kan efter godkendte regler afholdes ekstraordinær generalforsamling. Se i klubbens vedtægter.