FlyverCup 2023

Tårnby SkøjteKlub inviterer til FlyverCup 2023

For information in English, please see below.OPDATERING 7/2 - Hermed link til tilmelding til fællesspisning fredag aften: https://docs.google.com/forms/...


Her er også en opdateret deltagerliste og oversigt over træningstider.  


FlyverCup 2023 Tidsplan


 

Link til resultatsiden: https://resultater.danskate.dk...

Livestream: https://www.youtube.com/@dansk...Kære alle klubber og skøjteløbere.


TSK holder igen i 2023 vores traditionsrige Flyver Cup – d. 10-12 februar 2023. Venligst se invitation på dansk her - FlyverCup 2023 Invitation.


Link til PPC som skal sendes inden den 10/1 2023 findes her.

Resultater og startlister bliver publiceret fra onsdag den 8/2 her på siden.

 

Træning: Hvis konkurrencen kun er lørdag/søndag vil der være mulighed for træning om fredagen d. 10/2. Der kan være begrænset af tid og musik og de udenlandske deltagere vil have førsteprioritet.


Mad: TSK tilbyder igen masser af mad og alle er velkomne i TSK´s TUT hvor man som altid kan købe billig og lækker mad hele weekenden. Der kan betales med MobilePay (TSK MobilePay nr er 52491). Men også kontanter modtages om nødvendigt.

Fredag d. 10. serveres RisTaffel (Kylling i karry med tilbehør) for alle løbere, træner og forældre. Det koster kun 50,- !!! Link til bestilling af mad fredag lægges ud på hjemmesiden i god tid (tilmelding senest den 31/1)


Livesteam og Foto: Vi gør opmærksom på, at konkurrencen live streames og taget foto (Accept via tilmelding). Der bliver mulighed for at købe foto og løbers program til kun 175,-. Dette går 100% ubeskåret til TSK´s løbere.


Musik: Der bliver sendt et link til alle tilmeldte klubber, til up-load af musik til Flyver Cup 2023. Har man ikke modtaget dette (inden den 1/2) – eller har problemer bedes man sende en mail til [email protected]


Tilmelding eller spørgsmål: Tilmelding foregår individuelt og sker efter først til mølle og inden den 8/1 2023. Betaling foreslår på klubbasis. Alle spørgsmål sendes på mail: [email protected].


Konkurrencen: Startrække flg. bliver lagt ud onsdag aften (8/2). Det er altid sjovt og farverigt med flag i hallen. Husk derfor gerne jeres fane/flag.


Danske regler relateret til COVID-19: TSK overholder alle de danske myndigheders regler.


Aflysning: Skulle der mod forventning ikke være nok løbere tilmeldt, mangel på officials osv., forbeholder TSK sig retten til at aflyse stævnet. Indbetalte deltagergebyrer vil i så fald blive refunderet.

Hvis TSK ikke er selvforskyldt (feks at de danske myndigheder aflyser), vil TSK refundere det fulde beløb hvis der er under 1 uge til konkurrencen. Hvis der er mindre end 1 uge til konkurrencen vil minimum 25% blive refunderet.


 

INFORMATION IN ENGLISH


UPDATE 7/2 - Please register in this form if you would like to participate in the dinner Friday evening: https://docs.google.com/forms/...

Please also find an updated list of participants and overview of Friday practice.     


FlycerCup 2023  time schedule.


Link to live results:  https://resultater.danskate.dk...

Livestream: https://www.youtube.com/@dansk...TSK is happy to invite you to FlyverCup 2023 - 10-12 February 2023. Invitation in English can be downloaded here.


PPC is downloadable from this link  and should be sent latest by 10/1 2023.

Results and starting order will be posted Wednesday evening (9/2).

 

Ice Rink: Røllikevej 1 DK-2770 Kastrup (close to Copenhagen airport – Denmark).


Training: Training (foreign competitors will be prioritised) is possible on Friday 10 February. This is of course free of charge. If the competition also takes place on Friday, the training time is reduced. There may be limited time and music, and there may be official on the ice (This is because of preparation for the competition).


Food: TSK again offers plenty of food and everyone is welcome. As always you can buy cheap and delicious food in TSK’s TUT all weekend.

On Friday evening everyone who is interested is welcome to join the joint evening meal - “Rice Taffel” = Chicken in curry with accessories) It costs only 50 DKK = 7 euro!!! For this you have to register at the latest by 31 January. A link will be provided for this.


Attention!!  Please note that TSK does not accept any credit cards – only Danish Kroner in cash are accepted.


Livestream and Photo: Please note that the competition is live streamed and photo is taken (Accept by registration) It will be possible to purchase photo and the program for only 175 DKK/25 Euro. This goes 100% untouched to TSK skaters.


Payment and registration: The registration to the competition it is per. participant, and payment is per Club. Registration is on a first come, first served basis and no later than 8/1 2023.


Music: All registered clubs will receive a link to up-load music to Flyver Cup 2023. If you have not received this (before 1/2) – or have problems please send an email to [email protected].


Registration or questions: For any corrections/questions/cancellations, please contact TSK on [email protected].


Competition: Results and starting order will be posted Wednesday evening (8/2). It’s always fun and colourful with flags in ice rink. Please remember your flags


COVID-19: TSK complies with all the rules of the Danish authorities.


Cancellation: Should there, contrary to expectations, not be enough registered, lack of officials, etc., TSK reserves the right to cancel the event. Paid participation fees will then be refunded.

If TSK is not self-inflicted (e.g. that the Danish authorities cancel the Flyver Cup), TSK will refund the full amount if it is more than 1 week before the competition was to be held. If it is less than 1 week, it will be min. 25% of the full amount.

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU